Thanh niên học tập nghị quyết đại hội Đoàn trực tuyến

5
Đại biểu Thành đoàn Hà Nội cùng tham gia học tập Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Sáng 18-1, Trung ương Đoàn khai mạc hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đoàn viên, thanh niên toàn quốc cùng học tập chuyên đề công tác giáo dục; công tác tổ chức, xây dựng Đoàn và phong trào của Đoàn trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Giai đoạn 2017 – 2022, Đoàn thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhằm cụ thể hóa Nghị quyết đại hội gắn với triển khai thực hiện chương trình hành động của Đoàn, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết những vấn đề mới, những vấn đề khó, những tồn tại, hạn chế của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, chia sẻ chuyên đề công tác giáo dục của Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022
Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, chia sẻ chuyên đề công tác giáo dục của Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022

Trọng tâm của giai đoạn này, Đoàn chú trọng về công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Đoàn triển khai thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 – 2022”; chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 42-CT-TW của Đảng; phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên cùng học tập nghị quyết của Đảng, Đoàn; định kỳ hằng năm xây dựng các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 năm/lần tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tọa đàm, diễn đàn thanh niên.

Đại biểu Thành đoàn Hà Nội cùng tham gia học tập Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Đại biểu Thành đoàn Hà Nội cùng tham gia học tập Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Điểm đổi mới trong giai đoạn này là Đoàn sẽ xây dựng bản đồ số các địa danh lịch sử gắn với tuổi trẻ; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; triển khai đề án tham gia phòng chống ma túy giai đoạn 2018 – 2022; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa của Đoàn.

Nhiệm kỳ này, Đoàn tổ chức ba phong trào hành động cách mạng gồm: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên xung kích bảo vệ tổ quốc” và ba chương trình đồng hành gồm: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Ngoài ra, Đoàn triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng với cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2018 – 2022; mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 điểm vui chơi giải trí mới; triển khai kế hoạch thực hiện Luật trẻ em giai đoạn 2018 – 2022…

Chương trình hành động

– Trước ngày 31-3, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

– Tháng 6-2020, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

– Tháng 10-2022, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết.