Mẹ chồng suốt ngày "buôn" chuyện thiên hạ

Đau đầu vì mẹ chồng suốt ngày mang chuyện thiên hạ về nhà

Đôi khi căng thẳng vì công việc ở cơ quan, lại nghe mẹ càm ràm về việc thiên hạ, anh cũng cáu gắt, chẳng dám phản đối gì nhưng cứ hậm hực, đá cái ghế, quăng đôi dép... Một ngày có 24 tiếng thì 8 tiếng bà dành để ngủ...
Các bài viết khác...