Internet có khả năng tác động tới 40-50% GDP Việt Nam

8
Bộ trưởng Bộ TT-TT , Trương Minh Tuấn đối thoại với các doanh nghiệp tại cuộc tọa đàm “Internet – Nền tảng cho doanh nghiệp Việt hội nhập kinh tế
Bộ trưởng Bộ TT-TT , Trương Minh Tuấn đối thoại với các doanh nghiệp tại cuộc tọa đàm “Internet – Nền tảng cho doanh nghiệp Việt hội nhập kinh tế

Hiện nay, internet đã không thể tách rời các ngành thương mại dịch vụ như ngân hàng, giao thông, y tế… với khả năng tác động tới 40 – 50% GDP Việt Nam.

 

Bộ trưởng Bộ TT-TT , Trương Minh Tuấn đối thoại với các doanh nghiệp tại cuộc tọa đàm “Internet – Nền tảng cho doanh nghiệp Việt hội nhập kinh tế
Bộ trưởng Bộ TT-TT , Trương Minh Tuấn đối thoại với các doanh nghiệp tại cuộc tọa đàm “Internet – Nền tảng cho doanh nghiệp Việt hội nhập kinh tế

Đây là một trong những thông điệp mà Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) đưa ra sau cuộc tọa đàm “Internet – Nền tảng cho doanh nghiệp Việt hội nhập kinh tế số” tại Internet Day 2017 và Lễ kỷ niệm 20 năm Internet Việt Nam.

Theo VIA, cuộc tọa đàm “Internet – Nền tảng cho doanh nghiệp Việt hội nhập kinh tế số” tập trung thảo luận, phân tích các cơ hội và thách thức đang đặt ra cho hệ sinh thái Internet (bao gồm hạ tầng viễn thông – Internet, các ngành nội dung số và dịch vụ giá trị gia tăng trên nền Internet) của Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra những kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Chính phủ, Bộ TT-TT về những chính sách, giải pháp đảm bảo và tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường, cải thiện năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam, tạo sân chơi công bằng để giá trị mà các doanh nghiệp trong và ngoài nước có thể cùng tạo ra cho nền kinh tế Việt Nam tăng lên.

Sau khi tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TT-TT, cùng rất nhiều ý kiến đóng góp của các diễn giả tại cuộc tọa đàm, VIA thống nhất đưa ra những thông điệp chính như sau:

1. Hạ tầng Internet – viễn thông luôn là xương sống của sự phát triển Internet trong 20 năm qua tại Việt Nam. Trong giai đoạn tiếp theo, phát triển, hiện đại hóa hạ tầng, phổ cập Internet di động tới tất cả người dân cần tiếp tục là ưu tiên quan trọng của Chính phủ.

2. Internet không còn bó hẹp trong nội dung số, với khả năng tác động 2 – 3% GDP. Thay vào đó, Internet đã không thể tách rời với các ngành thương mại dịch vụ như ngân hàng, giao thông, y tế… với khả năng tác động tới 40 – 50% GDP Việt Nam. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam nên cân nhắc lựa chọn những ngành dịch vụ mới, có nhiều tiềm năng, như thanh toán, Smart City, Smart Solutions, IoT… để đầu tư, đón đầu xu hướng thế giới.

3. Sớm ban hành, triển khai vào thực tế các quy định hỗ trợ, “giảm bớt sự chồng chéo, ràng buộc”, tháo gỡ bớt các ràng buộc cho doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Internet trong nước phát triển (về thuế, điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp phép hiện hành…), tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước được cạnh tranh bình đẳng, công bằng hơn với các doanh nghiệp nước ngoài, cụ thể là doanh nghiệp Internet xuyên biên giới, hạn chế tình trạng bảo hộ ngược, miễn là các giải pháp đó phù hợp với thông lệ và cam kết quốc tế.

4. Cần đẩy nhanh tốc độ cải thiện môi trường kinh doanh cho khu vực kinh tế tư nhân – động lực chính của nền kinh tế số hội nhập. Càng nhiều rào cản cho doanh nghiệp nói chung và ngành Internet nói riêng thì tốc độ cuộc chơi, tốc độ thay đổi và đạt đến mục tiêu của doanh nghiệp Việt Nam sẽ càng chậm.

5. Việc mở cửa thị trường cho đầu tư nước ngoài cần một lộ trình phù hợp, khoa học, dài hạn để đảm bảo các doanh nghiệp Việt Nam có đủ nội lực cạnh tranh và cạnh tranh lâu dài với các doanh nghiệp nước ngoài. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam, đặt biệt trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện của lĩnh vực tài chính, ngân hàng như trung gian thanh toán cần được quy định, khống chế ở mức hợp lý, đảm bảo sự bền vững và ổn định cho nền kinh tế vĩ mô. Bài học mở cửa thị trường viễn thông – Internet có giá trị tham khảo rất lớn cho các ngành kinh tế trọng yếu khác của Việt Nam.