12 xu hướng công nghệ hứa hẹn sẽ phát triển vượt bậc trong năm 2018

6
Các công ty như Airbnb và Netflix đã đưa trí tuệ nhân tạo vào các sản phẩm của họ bằng nhiều cách khác nhau để phục vụ lợi ích của khách hàng cũng như của công ty.
Các công ty như Airbnb và Netflix đã đưa trí tuệ nhân tạo vào các sản phẩm của họ bằng nhiều cách khác nhau để phục vụ lợi ích của khách hàng cũng như của công ty.

Năm 2017 sắp qua đi và toàn thế giới đang háo hức chuẩn bị chào đón năm 2018 được dự đoán sẽ có nhiều thay đổi về khoa học và công nghệ. Các chuyên gia dự đoán những xu hướng mang tính đột phá trong năm 2018.

1. Trí tuệ nhân tạo sẽ là nguồn cảm hứng cho các sản phẩm công nghệ

Các công ty như Airbnb và Netflix đã đưa trí tuệ nhân tạo vào các sản phẩm của họ bằng nhiều cách khác nhau để phục vụ lợi ích của khách hàng cũng như của công ty.
Các công ty như Airbnb và Netflix đã đưa trí tuệ nhân tạo vào các sản phẩm của họ bằng nhiều cách khác nhau để phục vụ lợi ích của khách hàng cũng như của công ty.

2. Sẽ có công ty khác cạnh tranh với Google trong giải quyết thuật tìm kiếm chính xác”Algorithm Hall of Fame”

Ngay từ bây giờ công nghệ thực tế ảo đã có nhiều bước phát triển. Nhiều người đã đeo tai nghe và mắt kính để đắm mình trong thế giới thực ảo. Năm 2018 sẽ là bước nhảy vọt của công nghệ này và lượng khách hàng sẽ tăng lên đáng kể khi có cả một cộng đồng đông đảo
Ngay từ bây giờ công nghệ thực tế ảo đã có nhiều bước phát triển. Nhiều người đã đeo tai nghe và mắt kính để đắm mình trong thế giới thực ảo. Năm 2018 sẽ là bước nhảy vọt của công nghệ này và lượng khách hàng sẽ tăng lên đáng kể khi có cả một cộng đồng đông đảo